کاربر مهمان خوش آمدید.

فدایی رهبر

حدیث ماه

حدیث ماه
فدایی رهبرامیرالمؤمنین علی علیه السلام : مَنِ ابتاعَ آخِرتَهُ بِدُنياهُ رَبِحَهُما، مَنْ باعَ آخِرتَهُ بِدُنياهُ خَسِرَهُما كسى كه آخرت خويش را در قبال دنياى خود بخرد، هر دو را به دست آورده و هر كه آخرت خود را به دنيايش بفروشد، هر دو را از دست داده است غرر الحكم : (٨٢٣٦ ـ ٨٢٣٧)

2