کاربر مهمان خوش آمدید.

مسجد فيل (بوشهر)

مسجد فيل به وسيله يك هندى بنا شده است. درباره نام گذارى آن به مسجد فيل چنين آورده شده كه در اين محل فردى هندى فيلى داشته و با آن نمايشهايى مى‏داده است. چون در همان محل اين مسجد را بنا نهاد، به مسجد فيل معروف گرديد.
 • استان: بوشهر
 • شهر: بوشهر
 • محله: محله هندی
 • استان: بوشهر
 • آدرس: بوشهر
 • وبسایت:
 • امام جماعت اول: حاج آقا
 • سایر ائمه جماعات: حاج آقا
 • مراسمات مستمر مسجد:
 • آخرین اطلاعیه های مسجد:
 • ویژگیهای ممتاز مسجد: مسجد فيل به وسيله يك هندى بنا شده است. درباره نام گذارى آن به مسجد فيل چنين آورده شده كه در اين محل فردى هندى فيلى داشته و با آن نمايشهايى مى‏داده است. چون در همان محل اين مسجد را بنا نهاد، به مسجد فيل معروف گرديد.
 • نماز جماعت صبح دارد؟ بلی
 • کتابخانه دارد؟ بلی
 • محل بازی کودکان دارد؟ بلی
معرف مسجد
مدیر پایگاه تاریخ ثبت مسجد: 1394/6/5
مسجد جدید