• مشکات الانوار

    محتوا • ۵۰۲ عنوان كتاب در حدود ۶۰۰ جلد از منابع مهم فارسی و عربی علوم قرآنی • استخراج شرح حال تفسیری ۳۱۶۷ تن از مفسران در قالب ۳۵ نمایه از ۲۷ منبع • ارائه بيش از ۳۰۰۰۰ چکیده درباره شرح حال مفسران • ارائه فرهنگ‌ نامه لغوی و قرآنی برخی امکانات و قابلیت ها • مرتب‌ سازی اطلاعات مفسران بر اساس: مذهب، قرن، ملیت، روش تفسیری و آثار قرآنی • ارتباط ترجمه ها و شروح به متن اصلي آنها ​• جستجوی ساده و ترکیبی در متون، اَعلام مفسران و چکیده ها • جستجو در مشتق و ریشه كلمات در فرهنگ‌ نامه لغوی و قرآنی