• نجوم در اسلام و ایران

    ۵۰ عنوان كتاب و رساله چاپی و خطّی در ۵۷ جلد به زبان فارسی و عربی، در موضوعاتی همچون: هیئت، قبله‌ یابی، نجوم در قرآن، آلات رصدی و ...